Karta stałego klienta

OKOsfera – Karta Stałego Klienta

Karta upoważnia do korzystania z przywilejów dostępnych dla członków Klubu OKOsfera. Posiadacz karty otrzymuje 5% – 10% rabatu na produkty dostępne w salonie OKOsfera. Rabat nie dotyczy towarów z ofert promocyjnych.

REGULAMIN:

1. Wystawcą i właścicielem karty stałego klienta jest OKOsfera.

2. Użytkownikiem karty rabatowej OKOsfera. może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Osobą uprawnioną do korzystania z rabatu jest użytkownik karty, któremu została ona przyznana. Karty nie można odstępować innym osobom.

4. Warunkiem otrzymania karty rabatowej OKOsfera. jest dokonanie jednorazowego zakupu za kwotę min. 500 zł.

5. Wartość rabatu może być zwiększona w zależności od wielkości dokonywanych zakupów. Progi rabatowe wynoszą odpowiednio:

  • zakupy za kwotę 300 zł – rabat 5%
  • zakupy za kwotę 800 zł – rabat 6%
  • zakupy za kwotę 1500 zł – rabat 7%
  • zakupy za kwotę 2000 zł – rabat 8%
  • zakupy za kwotę 4000 zł – rabat 9%
  • zakupy za kwotę 5000 zł – rabat 10%

6. Przydzielony rabat jest odliczany od kwoty zakupów w tym samym dniu i nie przechodzi na dni następne.

7. Rabaty związane z kartą rabatową dotyczą wyłącznie towarów zakupionych w salonie OKOsfera. i nie łączą się z innymi rabatami i promocjami. Wartość zakupów obejmuje wszystkie towary.

8. Karta rabatowa OKOsfera. jest ważna bezterminowo.

9. Wystawca ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmian ogólnych zasad przyznawania rabatu przez salon OKOsfera. Wystawcy przysługuje prawo do unieważnienia karty w przypadku niedotrzymania przez użytkownika warunków regulaminu korzystania z karty (decyzja o unieważnieniu karty będzie rozpatrywana indywidualnie). Użytkownik który w przypadku zagubienia lub kradzieży karty zawiadomi o tym fakcie wystawcę, uzyskuje prawo do wydania duplikatu karty.

10. Wystawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz towarzyszących karcie przywilejów, w każdym czasie bez podania przyczyn.