Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

  • Administratorem danych jest Karolina Obidzińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Salon Optyczny Okosfera Karolina Obidzińska, w celu zapoznania się z treścią wiadomości oraz udzieleniem na nią odpowiedzi. Podanie danych jest dobrowolne.
  • Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
  • Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zostałem poinformowany, że podane przeze mnie dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.